НАУКОВА РОБОТА

Кафедра онкології та радіології

публічна інформація

Напрями наукової діяльності

Науково-педагогічні працівники кафедри онкології та радіології беруть активну участь у підготовці заявок на фінансування наукових досліджень як за рахунок МОН і НФД України, так і міжнародних програм.

У 2018 році було отримано грант на фінансування з державного бюджету науково-дослідної роботи «Ефективність «liquid biopsy» та тканинної біопсії у діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин» (№ держреєстрації: 0118U003570). Дослідження проводилось з 2018 по 2020 рр. під керівництвом завідуючого кафедри Винниченка І.О. В рамках НДР було ініційовано започаткування лабораторії молекулярно-генетичних досліджень і в березні 2019 року на базі Університетської клініки Сумського державного університету вона розпочала функціонування. Запуск роботи відбувався за участю запрошеного спеціаліста Tibor Füle компанії Thermo Fisher Scientific, яким для співробітників та аспірантів медичного інституту СумДУ було проведено практичний тренінг по роботі з системою QuantStudio 3D Digital PCR System та було інстальовано власне сам прилад. Наразі лабораторія укомплектована та у власному використанні має: систему для проведення цифрової ПЛР QuantStudio 3D Digital PCR System, флуориметр для вимірювання концентрації ДНК та РНК, ламінарні шафи, мініцентрифуги-вортекс, високошвидкісну мініцентрифугу та інше додаткове обладнання.

На даному етапі в лабораторії виконуються дослідження в рамках дисертаційних робіт аспірантів. Досліджується циркулююча пухлинна ДНК, проводиться кількісне визначення мутацій PIK3CA, TP53, BRAF та KRAS для пацієнтів з раком грудної залози та колоректальним раком. Результати досліджень у вигляді тез доповідей представлено на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також опубліковано у вітчизняних та міжнародних наукових журналах.

На базі кафедри онкології та радіології і Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру з 2002 року успішно функціонує міжнародний центр клінічних досліджень, який очолює завідувач кафедри Винниченко І.О. Тут протягом багатьох років безкоштовно отримують новітнє лікування за міжнародними стандартами пацієнти з різними локалізаціями злоякісного процесу, зокрема пухлинами голови та шиї, легень, грудної залози, шлунку, кишківника. Результати клінічних випробувань публікуються в найавторитетніших рецензованих виданнях світу.