Студентська наука

Кафедра онкології та радіології

Про науку

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

Науково-дослідна робота студентів в умовах сьогодення є важливою складовою університетської освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної науково-дослідної роботи, залучає талановиту молодь до науково-дослідної роботи кафедр, сприяє вихованню та підготовці молодих учених.
Студенти кафедри онкології та радіології під керівництвом викладачів активно залучаються до наукової складової здобуття освіти: брати участь у науково-дослідних роботах, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах, проєктах.
Досягнення кафедри: переможці II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з онкології: Іванов С., Бойко В. (2017 рік, керівник – Москаленко Ю.В.), Смородська О. (2018 рік, керівник — Винниченко І.О.).
У навчальний процес кафедри впроваджуються нові навчальні технології, які є елементами наукової діяльності, покращують сприймання, аналіз, запам’ятовування і розуміння інформації студентами, розвивають та розпізнають здібності науковця: конференції студентів та молодих вчених, створення презентацій, тестувальних програм, розв’язування клінічних та ситуаційних завдань, курація хворих, експериментальні дослідження, публікації статей і тез доповідей.
Найбільш активні випускники вступають до магістратури, аспірантури та надалі займаються викладацькою діяльністю.
Кафедра онкології та радіології запрошує зацікавлену, енергійну, творчу молодь медичного інституту до співпраці!