Історія розвитку

Кафедра онкології та радіології

публічна інформація

наша історія

Кафедра онкології та радіології СумДУ започаткована 01 січня 2020 року згідно із наказом ректора №0928-І від 18 грудня 2019 року.
Курс онкології входив до складу кафедр факультетської та госпітальної хірургії (зав. кафедри – проф. М.Г.Кононенко, зав. курсу – доцент Андрющенко В.В.), кафедри хірургії з курсом дитячої хірургії (зав. кафедри – проф. Лєонов В.В.), кафедри ортопедії та травматології з курсами анестезіології та інтенсивної терапії, онкології, невідкладних станів, офтальмології (зав.кафедри – проф. Щищук В.Д., зав. курсу – ас. Винниченко І.О.), кафедри хірургії та онкології (зав. курсу – ас. Винниченко О.І.). Курс радіології та радіаційної медицини перебував у складі кафедри загальної хірургії, з курсом фтизіатрії та радіаційної медицини (зав. кафедри – проф. Дужий І.Д., зав. курсу – ас. Шевченко Ю.Ю.)
За аналогією із класичними медичними закладами України в Медичному інституті СумДУ вперше об’єднано вивчення споріднених дисциплін – радіології, онкології та радіаційної медицини — в межах однієї кафедри.
До складу кафедри, окрім названих курсів, ввійшли курси урології та офтальмології.
Очолив кафедру Винниченко Ігор Олександрович, к.м.н., доцент. Спеціалізація – онкологія, торакальна онкохірургія. Стаж роботи в онкологічному диспансері складає понад 30 років. Науковий інтерес – розвиток персоніфікованих методів лікування онкологічних хворих на підставі результатів, отриманих в клінічних дослідженнях та молекулярно-генетичних даних.
До складу кафедри ввійшли молоді та амбіційні науковці – доценти Москаленко Ю.В., Винниченко О.І., Сікора В.В., Шевченко Ю.Ю., асистенти Терновенко О.А., Лєкішвілі С.Е., Івахнюк Ю.П. У викладацькій та лікувальній роботі кафедру активно підтримують співробітники КНП СОР СОКОД к.м.н. Волкогон А.Д., Дмитрук В.О., Борсук Д.Д., Готвянський В.В., Шевченко В.В., які являються сумісниками на курсі онкології; Моргун Т.Д., КНП СОР СОДЦ Жданов Я.О., Ковчун В.В., Хандога В.С., Рябоконь О.А., Осадча А.О., Рязанцева В.М., Мацюк Д.М., Шевченко М.Ю. – на курсі радіології.
Завдання колективу – органічно об’єднати головні напрямки діяльності кафедри – навчальну, наукову та лікувальну.
На базі кафедри проводиться НДР за держбюджетним замовленням “Роль «LIQUID BIOPSY» та тканинної біопсії у діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин» (тема 62.14-01.18/20.ЗП.)»
З 2020 року на кафедрі онкології та радіології проводиться підготовка лікарів на циклах тематичного удосконалення, передатестаційні цикли, курси стажування та курси спеціалізації «Сучасні аспекти хірургії та радіології, хіміотерапії в виборі персоніфікованого лікування хворих на рак основних локалізацій».
Кафедра онкології та радіології активно займається підготовкою 5 аспірантів та 2 клінічних ординаторів. Викладачі кафедри є членами Європейських профільних асоціацій, щорічно відвідують наукові конференції та семінари, періодично проходять стажування у вітчизняних та європейських наукових установах.
Важливою складовою є лікувально-діагностична робота, зокрема участь кафедри у проведенні міжнародних клінічних досліджень. Завідувач кафедри Винниченко Ігор Олександрович являється відповідальним дослідником та має досвід участі у понад 100 клінічних дослідженнях.
Викладачі кафедри онкології та радіології активно працює з талановитою молоддю та залучає студентів до написання студентських наукових робіт, спільних наукових статей, а також до роботи над держбюджетними темами.