ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

Кафедра онкології та радіології

публічна інформація

Викладачі кафедри

Шевченко Ю.Ю.

Шевченко Юлія Юріївна

кандидат медичних наук, доцент

Протягом  1997-2003 років навчалася у Медичному інституті Сумського державного університету та закінчила його з відзнакою, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста.

 У 2003 – 2004 роках проходила інтернатуру в Медичному інституті на базі Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. У 2004 році закінчила магістратуру медичного факультету СумДУ та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педіатрія».

З 2004 по 2007 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії з курсом медичної генетики СумДУ.

У 2008 році пройшла курс «Радіологія-спеціалізація» на базі Харківської академії післядипломної освіти та отримала звання лікаря спеціаліста за спеціальністю «Рентгенологія». З 2008 року асистент кафедри загальної хірургії з курсами радіології радіаційної медицини та фтизіатрії СумДУ. 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію та отримала ступінь кандидата медичних наук.

У 2013 році отримала спеціальність лікаря ультразвукової діагностики.

Проходила курси підвищення кваліфікації за спеціальностями рентгенологія та ультразвукова діагностика в м.Харків, м.Київ, м.Одеса.

У  2019 році проходила науково-педагогічне стажування  за кордоном (Польща).   Загальний лікарський стаж 16 років, педагогічний – 12 років.

Є автором Має 37 наукових публікацій та 2 навчально-методичного характеру.

З 2019 р. директор центру «Ультразвукової діагностики», який надає платні освітні послуги.

 

Сікора ВВ

Сікора Володимир Віталійович

кандидат медичних наук, доцент

1969 року народження.

В 1995 році  закінчив Тернопільський державний медичний інститут.

1995 – 1997 рр. проходив інтернатуру на базі КУСМКЛ №1 та Тернопільської обласної клінічної лікарні за спеціальністю урологія. 

2001–2003 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі шпитальної хірургії по курсу урології на базі ТДМА ім. Горбачевського.

З березня 2004 року і по лютий 2008 року – асистент кафедри ортопедії, травматології та невідкладних станів медичного факультету СумДУ, завідувач курсом урології. 

У лютому 2007 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональні перетворення нирок при комбінованому впливі іонізуючого випромінювання і солей важких металів».

З лютого 2008 року і по вересень 2013 року – доцент кафедри ортопедії, травматології та невідкладних станів медичного інституту СумДУ, завідувач курсом урології.

З вересня 2013 року і по грудень 2019 року – доцент кафедри хірургії та онкології, завідувач курсом урології. З січня 2020 року і по теперішній час – доцент кафедри онкології та радіології.

Має вищу категорію з урології.

Регулярно знайомиться з вітчизняною та іноземною  літературою зі спеціальності, читає лекції студентам та лікарям.  Має 82 надруковані праці, 3 навчальних посібника.

Проводить лікування хворих із сечокам’яною хворобою, доброякісною гіперплазією простати (аденома), запальними захворюваннями сечостатевої системи (пієлонефрит, цистит, хронічний та гострий простатит), аномаліями розвитку та новоутвореннями сечостатевої системи.

Фахівець в галузі оперативної урології та ендоурології, основні напрямки роботи –ендоскопічна  урологія (лазерне контактне дроблення  камінців нирок та сечоводу), рентген-ендоскопічні операції на нирках (перкутанна нефролітотріпсія), трансуретральні операції на простаті, хірургічне лікування захворювань статевих органів.

Москаленко Ю.В.

Москаленко Юлія Василівна

кандидат медичних наук, доцент

Протягом  2002-2008 років навчалася у Медичному інституті Сумського державного університету та закінчила його з відзнакою, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. Інтернатуру проходила на базі кафедри онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти та Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру (2008-2010 роки). 

Протягом 2010-2011 років працювала лікарем-онкологом Буринської центральної районної лікарні. З листопаду 2011 року почала навчання в аспірантурі на кафедрі нормальної анатомії Сумського державного університету та достроково захистила дисертацію на тему «Морфологічні зміни сім’яників на етапі раннього постнатального онтогенезу за умов впливу солей важких металів» (2014 рік). 

У 2015 році впродовж 2 міс проходила науково-педагогічне стажування  за кордоном (Швеція). З 2015 року активно працює у галузі клінічних досліджень. Є членом Європейської  асоціації клінічних онкологів. Є виконавцем НДР № 0118U003570 “Ефективність рідинної біопсії та тканинної біопсії  при діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин”. Загальний лікарський стаж 11 років, педагогічний – 6 років.

Є автором 34 наукових праць, в тому числі 7 публікацій у НМБ Scopus і WoS, індекс Гірша – 1. Є співавтором 5 навчальних посібників та науковим керівником 1 аспіранта.

ЛЕКІШВІЛІ СОФІЯ ЕГНАТІВНА

Лекішвілі Софія Егнатівна

кандидата медичних наук, асистент

З 2000-2006 року навчання у Медичному інституті СумДУ

Спеціальність – Лікувальна справа.

З 2006-2008 року навчання в інтернатурі в Харківській медичній академії післядипломної освіти. Спеціальність – “Офтальмологія”.

З 2008-2010 рік навчання в клінічній ординатурі в Харківській медичній академії післядипломної освіти. Спеціальність – “Офтальмологія”.

З 2009-2011 року друга вища освіта – навчання в Харківській  медичній  академії післядипломної освіти. Диплом Спеціаліста – “Менеджер охорони здоров’я”.

З 2010 по 2012 рік лікар офтальмолог (за сумісництвом) в КУ  “Сумська міська клінічна лікарня № 5” – відділення мікрохірургії ока.

З 2019 року лікар вищої категорії.

З 2014 року наукова ступень кандидата медичних наук зі  спеціальності “Офтальмологія”

моргун

Моргун Тетяна Дмитрівна

викладач кафедри

З 1994 по 1997 рр. навчалась  в Глухівському медичному  училищі за спеціальністю лікувальна справа та закінчила його з відзнакою. Отримала спеціальність фельдшера. Після чого до 1998 року працювала фельдшером виїздної бригади Глухівської станції швидкої допомоги. У 1998 р. вступила  до медичного факультету Сумського державного університету який закінчила у 2004 році. З 2004 по 2005 рік пройшла очно-заочну інтернатуру по променевій терапії на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім.. Шупика та Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

 Після закінчення інтернатури по радіології-терапії  у 2005 році була направлена на роботу в Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, де працює лікарем з променевої терапії у відділенні променевої терапії № 2 та № 1 де працює по теперішній час.

Загальний медичний стаж – 26 років, стаж променевого терапевта – 15 роки, має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю променева терапія. Володіє основними сучасними методами променевої терапії в лікуванні онкохворих, як телегаматерапія, так і внутрішньо порожнинна Со60-ther.

З 2008 року  по теперішній час Моргун Т.Д. працює в Сумському державному університеті  медичному факультеті, викладає дисципліну «Радіаційна медицина».

 

 

Ивахнюк_Юрий

Івахнюк Юрій Петрович

кандидат медичних наук

У 2008 році закінчив Медичний інститут Сумського державного університету. Під час навчання займався науковою роботою, приймав участь в олімпіадах: 2008 р. – переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» (диплом ІІІ ступеню).

2008 – 2011 рр. – навчання в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» (диплом з відзнакою).

2011 – 2012 рр. – працював лікарем акушер-гінекологом у КЗ «Тростянецька міська лікарня».

2012 – 2014 рр. – навчання в аспірантурі кафедри акушерства та гінекології Медичного інституту СумДУ та виконання кандидатської дисертації зі спеціальності 14.01.02 – акушерство та гінекологія, асистент сумісник кафедри інфекційних хвороб та епідеміології з курсом мікробіології, вірусології та імунології.

Грудень 2014 р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 14.01.02 – акушерство та гінекологія, на тему «Плацентарна дисфункція при внутрішньоутробному інфікуванні: діагностика та тактика ведення вагітності» (науковий керівник д.м.н., професор Бойко Володимир Іванович).

2011 – 2020 р. – асистент курсу мікробіології, вірусології та імунології Медичного інституту Сумського державного університету.

2020 р. спеціалізація зі спеціальності «Рентгенологія» на базі ХМАПО, лікар-рентгенолог.

 

Фото Винниченко О

Винниченко Олександр Ігоревич

кандидат медичних наук, доцент

Винниченко Олександр Ігорович протягом 2002-2008 років навчався у медичному інституті Сумського державного університету та закінчив його з відзнакою, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. Інтернатуру проходив на базі кафедри хірургії дитячою хірургією та курсом онкології медичного інституту СумДУ  та 5-ї міської лікарні (2008-2011 роки). з 2008  по 2011 р. навчався в магістратурі за спеціальністю “Хірургія”. З листопаду 2011 року почав навчання в аспірантурі на кафедрі хірургії з дитячою хірургією та курсом онкології СумДУ. Під керівництвом проф., д.м.н. Кононенка М.Г. виконав дисертаційну роботу на тему «Функціональні зміни у хворих на рак стравоходу та кардіоезофагеальної зони після операції Льюїса та Осава-Гарлока», яку захистив в 2015 році. Отримав науковий ступінь кандидата медичних наук.

Протягом навчання в аспірантурі і далі в якості асистента кафедри

 працює на базі Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру в онкоторакальному відділенні.

У  2018 році проходив стажування  за кордоном в м.Віддень, Австрія, та в 2019 у м.Шанхай, Китайська народна республика.  З 2010 року активно працює у галузі клінічних досліджень.  Є членом Європейської спілки торакальних хірургів.  Є виконавцем НДР № 0118U003570 “Ефективність рідинної біопсії та тканинної біопсії  при діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин”.Загальний лікарський стаж 11 років, педагогічний – 6 років.

Є автором 30 наукових праць, в тому числі 2 публікацій у НМБ Scopus. Є співавтором 4 навчальних посібників та науковим керівником 2 аспірантів.

Фото Терновенко

Терновенко Олександр Анатолійович

лікар-рентгенолог вищої категорії

Терновенко Олександр Анатолійович – лікар, асистент кафедри онкології та радіології

Терновенко Олександр Анатолійович навчався в Харківському Медичному Інституті протягом 1976-1982 років та закінчив його зі спеціальності лікувальна справа. Лікарем-рентгенологом працює з 1986 року по теперішній час. З 1997 року по 2001 рік  навчався в заочній аспірантурі Українського інституту удосконалення лікарів. Працював лікарем-рентгенологом в 5-й міській лікарні м. Суми, завідувачем кабінету комп’ютерної томографії в Сумській обласній клінічній лікарні, завідувачем рентгенодіагностичним відділенням в Сумському клінічному онкологічному диспансері.

За період роботи неодноразово підвищував свою кваліфікацію на курсах удосконалення, тематичного удосконалення, передатестаційної підготовки, рентген-радіологічних конференціях, з’їздах та конгресах рентгенологів.

В 2002 році отримав вищу кваліфікаційну категорія лікаря-рентгенолога.

В співавторстві опубліковано 14 друкованих робіт, один винахід, № 1671270, дві рацпропозиції.  

Загальний лікарський стаж – 37 років.

Muravskyi

Муравський Дмитро Валерійович

Викладач-стажист
Кузенко

Кузенко Олена Володимирівна

Асистент кафедри
Привалова А.О

Привалова Анастасія Олександрівна

Викладач-стажист