ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кафедра онкології та радіології

Про кафедру

Завідувач кафедри

Винниченко.І.О.

Винниченко Ігор Олександрович

доктор медичних наук, професор

Народився 01 лютого 1962 року.

            Закінчив Чернівецький державний медичний інститут з відзнакою в 1985 році за спеціальністю “лікувальна справа”. Інтернатуру з хірургії пройшов в 1985-1986 роках на базі 5 міської лікарні міста Суми. Почав працювати в Сумському онкологічному диспансері з 1986 року, спочатку на посаді лікаря-ординатора торакального відділення, з 1986 по 1990 роки – виконувач обов’язків завідувача цього відділення; в 1990 році був затверджений на посаді завідувача торакальним відділенням, яку займав до серпня 2016 року.

            З 1988 по 1991 роки навчався заочно в аспірантурі Київського НДІ онкології та радіології, де під керівництвом Ганула В.Л., члена-кореспондента Академії медичних наук захистив кандидатську дисертацію «Пути предупреждения некоторых осложнений операции Льюиса у больных раком пищевода (морфофункциональное обоснование, экспериментальная апробация и результаты клинического внедрения)»

            Після захисту кандидатської дисертації опублікував більше 100 наукових робіт. Є автором 18 винаходів та корисних моделей, підтвержених патентами та свідоцтвами України.

            З 1997 року – за сумісництвом  асистент кафедри ортопедії та травматології з курсами анестезіології та інтенсивної терапії, онкології, невідкладних станів, офтальмології СумДУ, з 2016 року – завідувач кафедри хірургії та онкології СумДУ, з 2020 року – завідувач кафедри онкології та радіології СумДУ. Продовжує працювати на посаді хірурга-онколога онкоторакального відділення комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер.

            Науково-дослідна робота полягає в клінічних випробуваннях лікарських засобів онкологічного профілю. За тематикою дослідження опубліковано  18 наукових праць у виданнях, які індексуються міжнародною науко-метричною базою даних SCOPUS, та 50 – в базі Web of Science, в т.ч. у міжнародних журналах з високим індексом цитування. Результати досліджень оприлюднені на міжнародних наукових конференціях в Канаді, Великобританії, Латвії, Польщі тощо. Індекс Гірша -13 в базі SCOPUS, 14 – в базі WOS.

   За останні 18 років приймав участь у більш ніж 100 клінічних випробуваннях в області онкології в якості відповідального дослідника.

            Нагороджений  Почесною грамотою Міністерства охорони здоров`я України (Наказ МОЗ України №207-и), Почесною грамотою Сумської обласної ради (2017р.). Лауреат премії  Web of Science Award Ukraine (2018р.) як науковець з високим індексом цитування.

 Бере активну участь в міжнародних конференціях, семінарах (ЕSМО м. Барселона, Іспанія, 2019р.; «Українська асоціація клінічних досліджень» м. Київ, 2019р.;  м. Коронадо, США, 2019р.;  м. Йокогама, Японія, 2018р. та інші). Є членом Європейської  асоціації клінічних онкологів.

 Є керівником НДР за держбюджетним замовленням “Роль «LIQUID BIOPSY» та тканинної біопсії у діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин» ( тема 62.14-01.18/20.ЗП.)»

    З 2020 року проводить підготовку лікарів на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах, курсах стажування та курсах спеціалізації «Сучасні аспекти хірургії та радіології, хіміотерапії в виборі персоніфікованого лікування хворих на рак основних локалізацій».

            Здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів, є ініціатором створення ПЦР лабораторії на базі Університетської клініки СумДу, в якій проводяться активні наукові дослідження щодо нових методів діагностики в онкології, зокрема  liguid biopsy.